Kenmerken van een verlies-trauma zijn o.a.: is niet volledig/niet altijd van toepassing.

kinderen-emdrEMDR is een methode voor verwerking van trauma’s/nare ervaringen.

EMDR, met de toevoeging Rationeel Emotieve Therapie, geeft verandering van beperkende overtuigingen, nare beelden, heftige emoties. Hiermee kan constructiever gedrag worden aangeleerd en versterkt. EMDR werkt door, ook na de sessie(s).

Voorbereiding en aanpak

Tijdens het gesprek voorafgaande EMDR-therapie wordt er geluisterd naar het gezinsverhaal.

Tijdens het 2de gesprek wordt uw kind gehoord.

Aan ouder(s) wordt gevraagd altijd aanwezig te zijn.

Over Alieke van Bergen

Welkom op de website. Mijn naam is Alieke. Ik stel me graag aan u voor middels herinneringen uit mijn boek des levens.
Een weerspiegeling van de website én persoonlijke beleving over liefde, afscheid, verlies, rouw, hoogsensitiviteit en stress.