Hoogsensitief is een aangeboren eigenschap en wordt vaak via je ouder(s) doorgegeven. De eigenschap is 1/5de deel van je karakter en wetenschappelijk onderzocht. De eigenschap is niet nieuw. Hoe het zich uit wordt medebepaald door de andere eigenschappen die je hebt. 

Het betekent dat je gevoelig bent voor prikkels die binnenkomen via je zintuigen, emotionele afstemming, sociale situaties of de omgeving. Je hebt te maken met een gevoelig zenuwstelsel én met intense verwerking van fysieke, emotionele, nieuwe-, en sociale situatie prikkels.  

Vanaf 1990 wordt er onderzoek verricht naar hoogsensitiviteit. In 1944 werd het eerste onderzoek gedaan naar rouw en pas 50 jaar later werd er voor het eerst onderzoek gedaan naar rouw bij kinderen. Bijna onvoorstelbaar als je weet dat we als mens/kind zo vaak en zo intens in ons leven worden geconfronteerd met rouwarbeid & stress.


Rouwarbeid kan invloed hebben op hoogsensitiviteit.
Hoogsensitiviteit kan invloed hebben op verlies & rouw.
Gevolg: spanning, overprikkeling en stress.

Spanning, overprikkeling en stress: herkennen bij je kind en bij jezelf als ouder.

Als ouder kun je deelnemen aan een cursus "Hoogsensitief & prikkelgevoelig". De cursus geeft inzicht en handvatten voor je kind én jezelf. Betreft voorkomen, verminderen en oplossen van spanning, overprikkeling en stress.


Kinderen

Een aantal kenmerken zijn:

 • Verdriet is sneller groot verdriet
 • Staan soms in contact met overledenen
 • Stelt diepgaande vragen/kent veel angsten
 • Is faalangstig/sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Zijn intuïtief, gevoelig, wijs voor de leeftijd
 • Ziet, ruikt, hoort, ervaart intenser (ook pijn)
 • Hierdoor spanning, overprikkeling en stress
 • Een spons voor overname van emoties
 • Groot inlevingsvermogen: groot hart
 • Anders zijn, sociaal niet begrepen voelen
 • Buiten een groep vallen
 • Motorische problemen, niet schoolrijp zijn
 • Kind heeft moeite met veranderingen
 • Kind voelt stemming aan
 • Hoogbegaafd kunnen zijn

Volwassenen

Een aantal kenmerken zijn:

 • Snel geraakt door muziek of kunst
 • Sfeer in een ruimte aanvoelen
 • Begaan met het lot van anderen
 • Eigenbelang op tweede plaats zetten
 • Sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Raken snel overprikkeld
 • Veel piekeren en ongewoon zelfkritisch
 • Kunnen genieten van de kleinste dingen
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Zien de kleinste details
 • Risico op besluiteloosheid en faalangst
 • Hebben meer hersteltijd nodig
 • Gevoelig voor stress en burn-out
 • Leergierig blijven

alieke-kijkt-door-takken-heen


Voor een check of je zelf of je kind hoogsensitief is en/of als je meer informatie wilt over de eigenschap, volg dan deze link: www.hooggevoelig.nl


Over Alieke van Bergen

Welkom op de website. Mijn naam is Alieke. Ik stel me graag aan u voor middels herinneringen uit mijn boek des levens.
Een weerspiegeling van de website én persoonlijke beleving over liefde, afscheid, verlies, rouw, hoogsensitiviteit en stress.