Leven tot aan de Dood

 

Het leven is een afwisseling van grote en kleine veranderingen, van blijdschap en verdriet. Op de meest belangrijke momenten van het leven ervaren we dat deze emoties met elkaar verbonden kunnen zijn. Samen stilstaan bij datgene wat jou raakt en wat je belangrijk vindt in je leven is waardevol en schept verbinding.

Een rouwceremonie of een herdenking, alle grote veranderingen zijn het waard om er een persoonlijk verhaal van te maken, van begin tot eind en passend bij jou, jullie. Een ceremonie kan je troost bieden bij het afscheid nemen en tevens het nieuwe in je leven verwelkomen. Het helpt ook de verandering een plaats te geven in je leven.

 

Begeleiden van een ceremonie


Het is voor mij het verbinden van woorden, van niet uitgesproken gedachten, met beelden, muziek, een fotosessie en 'rituelen' of iets doen. Het kan allemaal, er mag veel en het schept warme herinneringen. Na de dood bij het afscheid of als het sterven dichterbij komt, tijdens leven: "Het leven vieren".

 

 

 


Ondersteuning


Ik zal u ondersteunen bij het vinden van muziek, teksten en gedichten, rituelen of helpen bij een fotopresentatie. Uiteraard staat hierbij altijd uw wens voorop! Als bijvoorbeeld het voordragen van een gedicht niet passend is, dan doen we dat niet. En rituelen klinkt misschien heel groots, maar het kan ook gaan om het aansteken van een kaars door een kind of kleinkind, of het neerzetten van een foto. Als het voor u iets toevoegt, dan is het waardevol. Tja en dat ene muziekstuk dat vond hij of zij zó mooi, maar kán dat wel op een uitvaart?! U zult mij niet snel horen zeggen dat het niet kan of mag ….

 

  

Levensverhaal


Als ceremoniebegeleider schrijf ik het levensverhaal en draag dit tijdens de uitvaart voor (spreker). Daarnaast geef ik samen met de nabestaanden vorm en inhoud aan de ceremonie en zorgen we ervoor dat dit een mooi en passend geheel wordt. Omdat we dit samen doen en ook vanuit het levensverhaal, kunnen we mooie verbindingen leggen in het verhaal, in teksten, rituelen en door muziek. Elk mens is uniek en daarmee is ook elk afscheid uniek! Het is voor mij belangrijk dat het past bij de persoon die centraal staat en bij de nabestaanden. Omdat het uniek is, mag het afscheid zo worden als u het wenst.
Of het nou een afscheid is waar gebruikelijke elementen in voorkomen of helemaal niet, het is allemaal goed. Het is van u!

 

 

 


Samenwerken met uitvaartverzorger 

 

In overleg met u en de uitvaartverzorger kan ik het welkomstwoord en slotwoord uitspreken, waar ik het levenshaal in zal integreren om het zo tot een mooi geheel te maken. Zo zorg ik dat alle teksten en muziek met elkaar worden verbonden. Het is vanzelfsprekend dat er áltijd ruimte is voor naasten om tijdens de ceremonie iets te zeggen of een rol te vervullen.

 

 

 

 

Draaiboek


Om u volledig te ontzorgen kan ik de uitvaartverzorger ondersteunen bij vormgeven van een compleet draaiboek zodat deze alle informatie en de juiste bestanden op tijd bij de uitvaartlocatie aanwezig zijn en iedereen exact weet wat er van hem of haar verwacht wordt en wanneer.

 

Een ceremonie met betekenis, van hart tot hart en met een lach en een traan.
Over Alieke van Bergen

Welkom op de website. Mijn naam is Alieke. Ik stel me graag aan u voor middels herinneringen uit mijn boek des levens. Een weerspiegeling van de website én persoonlijke beleving over liefde, afscheid, verlies, rouw, hoogsensitiviteit en stress.